پاورپوینت فصل 4 فلسفه دوازدهم ( مبانی حکمت مشاء 2 )

پاورپوینت فصل 4 فلسفه دوازدهم ( مبانی حکمت مشاء 2 )

پاورپوینت فصل 4 فلسفه دوازدهم ( مبانی حکمت مشاء 2 )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 70 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

üکهن ترین مسئلۀ فلسفه، مسئلۀ علت و معلول است. شاید نخستین مسئله ای که فکر بشر را به خود متوجّه ساخته و او را به تفکر و اندیشه برای کشف معمای هستی وادار کرده است، مسئلۀ علت و معلول باشد. انسان استعداد ((فکر کردن)) دارد و مهم ترین عاملی که او را در مسیر تفکر می اندازد، همانا ادراک قانون کلی علت و معلول است که با این تعبیر بیان می شود: ((هر حادثه علتی دارد)).اینجا هم مشاهده کنید